Synergie Interim - In één oogopslag weet Synergie of hun netwerk correct werkt dankzij Guard+

22 | 05 | 2017
Telkens weer dé match vinden, dàt is wat de werknemers van Synergie Belgium drijft. Het is dan ook enorm belangrijk dat de medewerkers zonder veel IT-problemen aan de slag kunnen. Dankzij Guard+, de monitoringoplossing van Incrius, weet IT-manager Joeri Capens in één oogopslag of de systemen en netwerken correct werken, zodat kleine en grote problemen snel en proactief opgevangen worden.

Synergie Belgium werkt ondertussen al meer dan 10 jaar samen met Incrius. Vroeger hadden ze ook al een monitoringoplossing draaien, helaas was de software niet zo handig in gebruik; vooral de noodzaak voor installatie van een extra agent software op elk systeem was omslachtig. Incrius erkende dit probleem en ging op zoek naar een oplossing die aan alle noden en wensen van een goede monitoring voldeed en kwam met Guard+ op de markt. “We hebben getwijfeld om open source Nagios monitoring te installeren, maar deze is weinig gebruiksvriendelijk en vraagt veel expertise”, vertelt Joeri Capens, IT-manager bij Synergie Belgium. Guard+, de monitoring die Incrius voorstelde op basis van PRTG, werkt intuïtief en biedt veel mogelijkheden. “De pricing van Incrius is heel interessant, dus was het snel beslist om het uit te proberen”, gaat Joeri verder.
Op één dag werden de nodige sensors voor veel van de systemen opgezet. Belangrijk was ook dat uitgelegd werd hoe de IT-medewerkers van Synergie zelf extra sensoren kunnen toevoegen.

Grote voordelen

Guard+ biedt vele voordelen. “In één oogopslag weet ik of onze systemen en netwerken correct werken. Kleine en grote problemen kunnen snel opgevangen worden, vaak nog vóór onze gebruikers het merken”, merkt Joeri Capens op.

Verder kunnen Joeri en zijn collega’s de dagelijkse berekeningen in de databases monitoren. Zodra iets trager verwerkt wordt dan normaal, worden ze op de hoogte gesteld en kunnen ze ingrijpen. Vroeger werd dit vaak te laat opgemerkt, met als gevolg dat het niet eenvoudig was om de achterstand in de verwerkingen weer in te halen.
Een andere mogelijkheid is het opvragen van historische gegevens. Joeri gaat verder: “ zo kunnen we bijvoorbeeld inzicht krijgen in het aantal netwerkonderbrekingen van onze kantoren en kunnen we beslissen waar een redundante verbinding noodzakelijk is”.

De monitoring brengt een overzicht in alle systemen en geeft sturing aan het ganse IT-team van Synergie Belgium. Elke collega kan vanuit zijn ervaring sensoren toevoegen om problemen die hij eerder opgelost heeft te blijven monitoren. Zo blijft iedereen alert. Verder is het vaak zo dat manuele controles betreffende windows updates, backups en volle schijven niet altijd systematisch gebeurden, met soms tussenperiodes van meerdere maanden als gevolg. Door de monitoring worden die continu gecontroleerd.
“Een schijf van onze database server was bijna volgelopen door een collega die een groot datarapport aan het opstellen was. Dit had een grote crash kunnen worden met gevolgen voor alle gebruikers, maar dankzij Guard+ hebben we het tijdig opgemerkt.”

“Om updates te installeren zetten we regelmatig een aantal Citrix terminal servers inactief. Na een onderhoud waren we eens vergeten om voldoende servers weer te activeren, maar dankzij de ingestelde sensoren van Guard+ werden we verwittigd dat op sommige servers niemand aangelogd was en dat de actieve servers overbelast werden”.

Joeri concludeert: “Ik vind het verrassend hoe de monitoring op korte termijn een cruciaal stuk software is geworden. Monitoring leek geen must (we hebben jarenlang zonder monitoring ook een behoorlijk stabiel serverpark beheerd), maar dankzij de monitoring kunnen we nu véél meer in het oog houden.”

Goede omgevingkennis

De engineers van Incrius hebben een goed inzicht in de IT-omgeving van Synergie, waardoor de implementatie van de monitoringoplossing vlot verliep. Kleine bugs in de software werden na aanpassingen en updates dan ook snel verholpen. Binnenkort staat er nog een upgrade van Exchange op de planning, dewelke in samenwerking met Incrius zal gebeuren.

Iedere maand tips & advies in jouw mailbox betreffende onze bedrijfscontinuïteit en andere oplossingen?

Referenties

Onze klanten zijn, naast het volledige Incrius-team, ons dierbaarste bezit. Ze vertellen zelf hoe onze diensten hun noden invulden en welke impact dit had op hun organisatie.
Meet us

Ons bedrijf is gelegen in Laarne. Incrius levert diensten in heel België met Vlaanderen als belangrijkste focus.

News

GDPR is geen Buzzword maar een concreet feit. Maar het belang van GDPR op de bedrijfsvoering is voor elk bedrijf anders.
Incrius ondersteunt bedrijven in het detecteren van de vereisten en het implementeren van de gepaste maatregelen om zo in lijn te zijn met de nieuwe regelgeving.